واحد گوگرد زدایی ذوب آهن اصفهان

واحد

واحد گوگرد زدایی ذوب آهن اصفهان

گوگرد زدایی فولاد

گوگرد زدایی فولاد یکی از مهم ترین مسائل صنایع متالورژی می باشد. امروزه روش های متفاوتی برای جدا سازی سولفور از محصول نهایی تولید فولاد وجود دارد که با استفاده از کاتالیزور های مختلف انجام می شود .

انجام عملیات طراحی مهندسی نقشه های ساخت تحت لیسانس کوتنر آلمان ، همچنین مشاور اجرای ساخت واحد گوگردزدایی ذوب آهن اصفهان برای شرکت مرآت پولاد

تماس با ما