ساخت و نصب کوره پیش گرم

ساخت

ساخت و نصب کوره پیش گرم

طراحی و ساخت کوره (Tempering) ، سیلندر CNG

نوع

پیش گرم -دوگامی

دما 

800Ċ

سرعت

20سیلندر در ساعت

سیستم خنک کننده

cooling tower

ابعاد کلی

4×3.6×12  متر

کارفرما

شرکت بهینه صنعت سپاهان

هزینه

5000،000،000 ریال

زمان اجرای پروژه

1389

شرکت سازنده

شرکت عملیات حرارتی نوین کاوه
شرکت رسا صنعت

طراحی و ساخت کوره (Hardening) ، سیلندر CNG

نوع

پیش گرم - یک گامی

دما 

1100Ċ

سرعت

20سیلندر در ساعت

سیستم خنک کننده

cooling tower

ابعاد کلی

4×2.6×12متر

کارفرما

شرکت بهینه صنعت سپاهان

هزینه

3000،000،000 ریال

زمان اجرای پروژه

1389

شرکت سازنده

شرکت عملیات حرارتی نوین کاوه
شرکت رسا صنعت

تماس با ما