صنایع نفت

دستگاه شیشه شوی آزمایشگاهی

نصب در پالایشگاه اصفهان و بندرعباس