کیت نجات کلر

کیت نجات کلراین کیت شامل تجهیزات جلو گیری از نشت مخازن کلر 60 و 40 کیلویی می باشد . و از نشت شیر مخزن و یا سوراخهای ایجاد شده در بدنه جلوگیری می کند .

نظر به اهمیت ایمنی واحدهای کلرزنی( در تصفیه خانه ها و کارخانجات صنعتی ) در هنگام نشت مخازن ذخیره گاز کلر ، شرکت دانش بنیان رسا صنعت، اقدام به طراحی و ساخت محفظه نجات تنی با نوآوری هایی نسبت به نمونه های موجود نموده است

ساخت و فروش محفظه نجات گاز کلر تنی، ساخت و فروش کیت ایمنی برای کپسول های 60 و 40 کیلویی