محفظه نجات تنی واحدهای کلرزنی

محفظه نجات تنی واحدهای کلرزنینظر به اهمیت ایمنی واحدهای کلرزنی( در تصفیه خانه ها و کارخانجات صنعتی ) در هنگام نشت مخازن ذخیره گاز کلر، شرکت دانش بنیان رسا صنعت، اقدام به طراحی و ساخت محفظه نجات تنی با نوآوری هایی نسبت به نمونه های موجود نموده است.

ویژگیهای محفظه نجات تنی
1. ASME SECTION VIII طراحی ، ساخت و انجام کلیه تستها بر اساس استاندارد
2. رعایت کلیه موارد استاندارد ملی ایران به شماره 6591 در خصوص ویژگیهای ساخت و روش آزمون و بهره برداری از سیلندرها و مخازن گاز کلر
3. سیستم هیدرولیک جهت تسریع در باز و بسته کردن درب و آببندی مطمئن تر
4. حذف چهارپایه مجزا برای ورود سیلندر گاز کلر به داخل محفظه
5. افزایش سرعت عملکرد اپراتور
6. سهولت ورود و خروج مخزن گاز کلر به داخل محفظه نجات
7. ارائه کلیه مدارک کنترل کیفیت