شیشه شوی صنعتی

شیشه شوی صنعتی

GW 33شرکت دانش بنیان رسا صنعت ، در راستای رفع نیاز صنایع پالایشگاهی کشور اقدام به تولید دستگاه شیشه شوی صنعتی نموده است . این دستگاه با توجه به ویژگیهای آن قابل استفاده در آزمایشگاههای پالایش نفت ، مراکز صنعتی  شیمیایی و بهداشتی را دارد و ساخت آن مطابق استاندارهای اروپا انجام شده است .

تا کنون دو دستگاه به سفارش شرکتهای پالایش نفت اصفهان و بندرعباس ساخته شده و در حال حاضر در واحدهای فوق در حال کار میباشد.

High Capacity Washing Machine
Technical Data
33 Qty.Bottle
25 lit/min Flow
3-8 rpm Rotation Bottle
SS304 Body Mat.
20 Cycle Pgm.
62x92x96 cm Total Dim
GW 33 Machine Type
15 psi Head Pump
Ex Protection Class
30 lit Volume vassle
7 Order Pgm.
110 Kg Total Weight