دوش چشم شوی

دوش چشم شویساخت چشم شوی و دوش برای تصفیه خانه های آب که امکان نشت گاز کلر و ایجاد مسمومیت وجود دارد , به راحتی قابل نصب و استفاده می باشد .